Merħba. Dan huwa is-sit tal-maltafarmers.eu.

Dan is-sit elettroniku ġie ikkreat bl-intenzjoni li jiġi żviluppat sabiex iservi ta’ promozzjoni għal prodotti friski u ġenwini Maltin u Għawdxin u lil dawk li jipprattikaw il-biedja.

Is-Sostenibbiltà, Opportunitajiet Indaqs għal Kullħadd, Il-Kambjament Klimatiku, u Kwalità ser ikunu parti integrali u prominenti f’din l-inizjattiva. Dan huwa proġett fit-tul u ser ikollna diversi suġġetti u materji oħra, għalhekk ibqgħu segwuna.

Sibna ukoll fuq Facebook

Welcome to maltafarmers.eu

maltafarmers.eu was created with the intention to be developed into a multipurpose meeting point to promote fresh Maltese produce and those who live by and on the land.

Sustainability, Horizontal Issues, Climate Change and Quality will be featuring prominently, as we embark on this long-term project. There are many other important features planned for the immediate and long-term future, so keep looking out for us.

Find us also on Facebook


Għafas hawn taht biex tiskopri inizjattivi interessanti ta’ xi bdiewa żagħżagħ Maltin.


Click below to see interesting initiatives by Young Farmers.

Għafas hawn taht biex tiskopri dwar inizjattiva interessanti ta’ bidwi professjonali stabbilit.

Click below to see an interesting initiative by an established farmer.

Trid tapplika biex iġġedded il-liċenzja tal-bexx

Kors għal tiġdid tal-liċenzja tal-bexx, immexxi mis-Sur Carmelo Azzopardi li huwa ‘Trainer’ Awtorizzat minn MCCAA (Malta Competition & Consumer Affairs Authority). Ċempel fuq 77420706 biex tirriserva post. Tista’ anka tapplika hawn jekk m’għandek liċenzja u tixtieq li jkollok.

Scroll to top